ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑ|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ|ΥΠΟΔΟΜΗ|ΛΙΜΕΝΙΚΑ
Λιμενικά

Η ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. διαθέτει τεράστια εμπειρία σε όλα τα είδη λιμενικών έργων, υπηρετώντας τις ανάγκες της χώρας για την κατασκευή λιμενικών έργων.