ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑ|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ|ΥΠΟΔΟΜΗ|ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

    Το φράγμα Αποσελέμης (ύψος 62,50 m, μήκος στέψης 650 m), το οποίο βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, κατασκευάστηκε για την ύδρευση της μείζονος περιοχής του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Ο συνολικός όγκος χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή του φράγματος ήταν 4.000.000 m3 περίπου, ενώ η χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 27.000.000 m3.