ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑ|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ|ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ|ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ