ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.|2013
Οικονομικές Καταστάσεις ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Στοιχεία και Πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.