Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στρατηγική & Προοπτικές

Η στρατηγική της εταιρείας για τα προσεχή χρόνια θα στηρίζεται στους εξής άξονες:

 

  • Η γρήγορη και καλαίσθητη εκτέλεση των έργων της
  • Η οικονομική ανάπτυξη
  • Η συνεχής παρακολούθηση των παραγωγικών εξελίξεων, όχι μόνο στον τεχνικό τομέα αλλά και σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση των έργων
  • Η εξειδίκευση σε κάποιες ειδικότερες κατηγορίες έργων όπως: Κατασκεύη έργων διαμορφώσεων και αναπλάσεων χώρων, έργων πρασίνου και άρδευσης, οικοδομικά και έργα οδοποιίας, έργα υποδομής, κατασκευής φυτεμένων δωμάτων, υδροσπορές κ.λπ.
  • Η άρτια δομή της εταιρείας σχετικά με συντήρηση έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής αγοράς για τη συντήρηση μεγάλων έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κτηριών και περιβαλλόντων χώρων, αυτοκινητόδρομων και αποχιονισμών