Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μετοχική Σύνθεση

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤ.Ε. είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

 

Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 5.983.267 100,00%
Σύνολο Μετοχών 5.983.267 100,00%