Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γεώργιος Εμμ. Συριανός

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τιμολέων Γεωρ. Καρεφυλλάκης

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Απόστ. Μαλαμίτσης

Σύμβουλος

Ελευθέριος Αλεξ. Σουβατζής

Σύμβουλος

Ισαβέλλα Πραξ. Τριανταφύλλου

Σύμβουλος

Σπυριδούλα Πετροπούλου

Σύμβουλος

Νίκος Κων. Ασλανίδης

Σύμβουλος