Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|Η ΤΟΜΗ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η ΤΟΜΗ εν συντομία
 • 28 χρόνια εμπειρίας
 • Πτυχίο 6ης Τάξης από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων    (πτυχίο 6ης τάξης για κατασκευή Οδικών Δικτύων, Κτηρίων, Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών, πτυχίο 4ης τάξης για Βιομηχανικά/ Περιβαλλοντικά - Ενεργειακά, καθώς επίσης και πτυχίο 3ης τάξης για έργα Πρασίνου)
 • 100% θυγατρική της  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
 • Ευρείς τομείς εμπειρογνωμοσύνης:
  • Έργα πρασίνου (Κατασκευή και συντήρηση)
  • Έργα αναπλάσεων περιβάλλοντος χώρου και κτηρίων
  • Συντήρηση και λειτουργία Συστημάτων και εγκαταστάσεων
  • Έργα Υποδομής(Οδικά, φράγματα, λιμενικά κ.λπ.)
  • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ακινήτων (Real Estate Services)
 • Ιδιόκτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός για την κατασκευή/αυντήρηση ειδικών έργων (π.χ. αποχιονισμούς, υδροσπορές κ.λπ.)
 • Bέλτιστες τεχνικές λύσεις για τη μελέτη και την κατασκευή έργων
 • 20.54 εκ. € κύκλος εργασιών για το 2012
 • 70.50 εκ. € σύνολο ανεκτελέστου (Ιούνιος 2013)
 • Πιστοποιήσεις
  • ISO 9001:2008 για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας
  • ISO 14001:2009 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • OHSAS 18001:2007 για την Ασφάλεια και την Υγιεινή