ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΜΗ και Περιβάλλον

Η ΤΟΜΗ εναρμονίζεται με την περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου της ΑΚΤΩΡ.

Η Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ, στις αρχές του αιώνα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο διεθνές κατασκευαστικό επιχειρείν, διαπίστωσε ότι η βιωσιμότητά της περνάει μέσα από το περιβάλλον.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, είναι οι βασικοί άξονες της ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής της ΑΚΤΩΡ, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας.

Με αυτές τις αρχές πορεύεται η ΑΚΤΩΡ, ενώ η περιβαλλοντική συμμόρφωση και οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις τεκμηριώνονται με βάση την εφαρμογή του ΣΠΔ, το οποίο είναι επαληθευμένο με βάση τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 1221/2009 - EMAS ΙΙΙ και του ISO14001:2004, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτόν μια πλήρη και ευρύτατη διαφάνεια ως προς την περιβαλλοντική μέριμνα και την προστασία, η οποία παρέχεται. 
 

GREENBUILDING-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ο κτηριακός τομέας καταναλώνει πάνω από το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπώς αποτελεί πεδίο από το οποίο μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Η Ε.Ε. το 2006 έθεσε σε εφαρμογή το εθελοντικό πρόγραμμα GreenBuilding, μέσω της Πράσινης Βίβλου, για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτηρίων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η ΑΚΤΩΡ στο  πλαίσιο της φιλοσοφίας της για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εφήρμοσε τις προδιαγραφές του προγράμματος GreenBuilding στα Νέα Γραφεία εξοικονομώντας 26% ενέργεια. Από τον Ιαν. 2007 υπάγεται πλέον στην κατηγορία GreenBuildingPartners.

Η επένδυση στο περιβάλλον έχει αποδειχθεί ότι παράγει σημαντικά οφέλη, πέρα από εκείνα που αφορούν το περιβάλλον, καιπροωθεί με ευθύνη τόσο τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στην κατασκευή, όσο και το πρόγραμμα Greenbuilding σε ενδιαφερόμενα μέρη και πελάτες. 

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η ΑΚΤΩΡ συμμετείχε το 2009 στον τρίτο (όπως και στους δύο προηγούμενους) διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα βραβεία αυτά αποτελούν ευρωπαϊκό θεσμό από το 1987, και στόχος τους είναι η αναγνώριση και ανάδειξη εταιρικών περιβαλλοντικών πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού 2009, η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε την ολοκληρωμένη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης και Κατασκευής και έλαβε το Πρώτο Βραβείο για την περιβαλλοντική διαχείριση που ασκεί η εταιρία στην κατασκευή, διατηρώντας το πλεονέκτημα της φιλικότερης προς το περιβάλλον επιχείρησης της Ελλάδας στην κατασκευή.

Η ΑΚΤΩΡ στοχεύει με όλα αυτά στην μετάβαση της κατασκευής από την παρούσα φάση, στην "αειφόρο κατασκευή", μια κατασκευή ωφέλιμη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική ευημερία. 

 

 

    Άλλα προϊόντα